Gestió del Temps: “Todos deberíamos meditar 20 minutos al día, y quién no tenga tiempo, una hora” Buda.

més d'aquesta formació

Aquest curs no és màgic. No et donaré més de les 24 hores que té el dia, però sí la forma de fer-les més eficients. Prioritzarem. Molt. Sobretot trobarem la manera de descobrir que l’important a la vida és saber que l’important és l’important. Un curs que és una presa de consciència amb nosaltres mateixos i mateixes.

Categoria
Comunicació analògica