Lideratge emocional: “Si les teves accions inspiren els altres a somniar més, aprendre més, i fer més, i ser millors, ets un líder” Jack Welch.

About This Project

Un curs enfocat a a la vida. No tot és feina. El lideratge comença amb l’autolideratge. El lideratge és bàsicament emocional. Som éssers emocionals. Aquest curs és un viatge per l’autoconeixement. Tracta de fer sortir el nostre líder interior. El que tots tenim. DIferent. Útil. Lideratge emocional. Lideratge Compassiu.

Category
Comunicació analògica