Presentacions atractives: “Menys és més” Mies van der Rohe.

més d'aquesta formació

Un curs enfocat a crear presentacions atractives amb Prezi. També aprendrem a fer servir altres eines com poden ser Haiku Deck, Sway o Flowvella. Seguirem les regles 10/20/30 de Guy Kawasaki entre d’altres.

Categoria
Comunicació digital